ANDRÉ
 
Hong Kong **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +852 2480 2888
CENTRAL BUILDING, CENTRAL +852 2140 5838
NEW TOWN PLAZA, SHATIN +852 2907 3608
SOGO DEPARTMENT STORE, CAUSEWAY BAY +852 2831 8914
 
MACAU **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +853 2838 9846
RUA DE S. DOMINGOS +853 2838 9848
Shoppes at Parisian +853 2877 0414
SHOPPES AT THE VENETIAN 2882 8634 / 2886 6879
 
SINGAPORE **CUSTOMER SERVICES +65 6805 0888
RAFFLES CITY - CCSHOP +65 6805 0896
SUNTEC CITY - CCSHOP +65 6805 0893
TAKASHIMAYA ORCHARD +65 6736 4896
 
China **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +86 400 820 0006
CHENGDU WANGFUJING +028 8667 5393
HANGZHOU Hangzhou INtime (West Lake) +0571 8700 2157
HANGZHOU INTIME(XIHU) - CCSHOP +0571 8700 2157
SHANGHAI IAPM +021 6416 1659
SHANGHAI IFC +021 5012 0706
SHANGHAI JIUGUANG +021 6288 2497
SHANGHAI L\'AVENUE +021 6074 6415
SUZHOU JIUGUANG +153 7145 5340
Tianjin Isetan +022 2718 8264
WUHAN INTERNATIONAL PLAZA +86 027 8571 4603
 
TAIWAN **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +886 2 2721 7166
CHUNGYO DEPARTMENT STORE +886 4 2225 2673
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - BANQIAO STORE +886 2 2963 6434
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - HSINCHU STORE +886 3 523 0005
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - KAOHSIUNG STORE +886 7 338 3049
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - MEGA CITY BANQIAO STORE +886 2 2964 3981
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - TAOYUAN STORE +886 3 339 3320
HANSHIN ARENA +886 7 552 4035
HANSHIN DEPARTMENT STORE +886 7 215 9310
METRO WALK +886 3 468 0913
MIRAMAR +886 2 8502 5855
PACIFIC PING TUNG STORE +886 7 338 3049
PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORE - HSINCHU BIG CITY STORE +886 3 535 0181
PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORE - TAIPEI +886 2 8772 3931
PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORE - TAIPEI TIANMU +886 2 2834 2013
PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORE - TAIPEI ZHONGXIAO +886 2 2776 4176
PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORE - ZHONGLI STORE +886 3 427 1147
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - KAOHSIUNG ZUOYING +886 7 341 8126
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - TAICHUNG STORE +886 4 2251 6932
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - TAINAN PLACE +886 6 303 1218
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - TAIPEI NANXI STORE 2 +886 2 2511 6625
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - TAIPEI STATION +886 2 2331 2981
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - XINYI PLACE A11 +886 2 2722 2760
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - XINYI PLACE A8 +886 2 8780 4232
T.S. DREAM MALL +886 6 208 7029
TAICHUNG TOP CITY +886 4 2251 1038
TAOYUAN TAI MALL +886 3 212 4555
TAPIE 101 MALL +886 2 8101 8361
 
KOREA COEX - CC SHOP +82 2 551 1888
HYUNDAI PANGYO - CC SHOP +82 31 5170 2223
LOTTE DAEGU - CC SHOP +82 53 660 3966
LOTTE JAMSIL +82 2 2143 7380
LOTTE MAIN - CC SHOP +82 2 757 8722
LOTTE NOWON +82 2 950 2393