ANDRÉ
 
Hong Kong **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +852 2480 2888
CENTRAL BUILDING, CENTRAL - CENTRAL CENTRAL +852 2140 6518
SOGO DEPARTMENT STORE, CAUSEWAY BAY +852 2831 8914
 
MACAU **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +853 2838 9846
RUA DE S. DOMINGOS -
Shoppes at Parisian +853 2877 0414
SHOPPES AT THE VENETIAN -
 
SINGAPORE **CUSTOMER SERVICES +65 6805 0888
RAFFLES CITY - CCSHOP +65 6805 0896
SUNTEC CITY - CCSHOP +65 6805 0893
TAKASHIMAYA ORCHARD +65 6736 4896
 
China **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +86 400 820 0006
CHENGDU WANGFUJING - CCSHOP +028 8667 5393
HANGZHOU INTIME(XIHU) - CCSHOP +0571 8700 2157
SHANGHAI IAPM - CCSHOP +021 6416 1659
SHANGHAI L\'AVENUE - CCSHOP +021 6074 6415
SHANGHAI SOGO - CCSHOP +021 6288 2497
SUZHOU SOGO +153 7145 5340
TIANJING ISETEN - CCSHOP +022 2718 8239
WUHAN INTERNATIONAL PLAZA - CCSHOP +86 027 8571 4603
 
TAIWAN **CUSTOMER SERVICE HOTLINE +886 2 2721 7166
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - BANQIAO STORE +886 2 2963 6434
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - HSINCHU STORE +886 3 523 0005
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - MEGA CITY BANQIAO STORE +886 2 2963 6434
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE - TAOYUAN STORE +886 3 339 3320
HANSHIN ARENA +886 7 552 4035
HANSHIN DEPARTMENT STORE +886 7 215 9310
PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORE - HSINCHU BIG CITY STORE +886 3 535 0181
PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORE - TAIPEI ZHONGXIAO +886 2 2776 4176
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - KAOHSIUNG ZUOYING +886 7 341 8126
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - TAINAN PLACE +886 6 303 1218
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - TAIPEI NANXI STORE 2 +886 2 2511 6625
SHIN KONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE - XINYI PLACE A8 +886 2 8780 4232
TAICHUNG TOP CITY +886 4 2251 1038
TAPIE 101 MALL +886 2 8101 8361